Biura Rachunkowe Kraków

Informacje o obsłudze księgowej firm w Krakowie

Mikrospółki – prostsze zasady księgowości

Dla najmniejszych przedsiębiorców, czyli mikrospółek, powinny obowiązywać jak najprostsze zasady księgowania, aby biznesmeni mogli skupić się na prowadzeniu firmy, a nie tonąć w papierach księgowych.

Mikrospółki księgowość

Przewidywane zmiany w rozliczeniach małych spółek są przygotowywane dla:

1. spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych

2. w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej 2 z 3 wielkości:
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość 700 tys. euro,
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.

Prościej – pod pewnymi warunkami – mają mieć też stowarzyszenia, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, osoby fizyczne, spółki jawne oraz partnerskie.

Warto śledzić losy tej inicjatywy monitorowanej przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik.

Skomentuj


  • Kategorie

  • Zwiększ zyski z SEO!

    Szukasz firmy, która doprowadzi Cię na szczyty wyników wyszukiwania? Sprawdź SeoGO Pozycjonowanie Kraków

    Szukasz biura rachunkowego w...
    ...Krakowie?
    Polecamy Biuro Rachunkowe Kraków MCFIR